Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3282/TCT-HT về khấu trừ tiền đền bù hỗ trợ đất vào tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3282/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3282/TCT-HT
V/v: khấu trừ tiền đền bù hỗ trợ đất vào tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM sản xuất Tín Thành
(Địa chỉ D20/520L, Ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 15-08 CV/TT ngày 16/7/2008 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thương mại sản xuất Tín Thành về việc khấu trừ tiền đền bù hỗ trợ đất vào tiền thuê đất.

Hồ sơ gửi kèm theo công văn số 15-08 CV/TT của Công ty gửi Tổng cục Thuế không có các tài liệu về phương án bồi thường đã được phê duyệt và bảng tống hợp quyết toán số tiền đã chi trả về bồi thường hỗ trợ đất, nên không thể xác định được việc chi trả tiền đền bù hỗ trợ đất của Công ty được thực hiện theo quy định của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP hay quy định trước đó.

Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến theo nguyên tắc sau:

Căn cứ điểm 3 mục II Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 cưa Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hướng dẫn việc trừ tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP); Vì vậy Tổng cục Thuế trả lời theo nguyên tắc chính sách thực hiện bồi thường đất, hỗ trợ đất cho các hộ dân cần phân biệt như sau:

- Trường hợp Công ty đã chi trả tíền bồi thường đất, hỗ trợ về đất trước ngày Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì không được khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất phải nộp.

- Trường hơp Công ty đã chi trả tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được trừ số tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại điểm 3 mục Il Thông tư số 141/2007/TT-BTC nêu trên (với điều kiện số tiền này chưa phân bồ vào chi phí sản xuất, kinh doanh).

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh;
- Vụ PC;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3282/TCT-HT về khấu trừ tiền đền bù hỗ trợ đất vào tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238