Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3279/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3279/TCT-TS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 1077/CTBT-TBTK ngày 26/8/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Điều 1 quy định: “Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp thuộc Chính phủ…”; Khoản 2, Điều 9 quy định: “Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện có tư cách pháp nhân, có dấu, tài khoản và trụ sở riêng”.

Căn cứ quy định tại Khoản k(k2), Điểm 3, Mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và hướng dẫn tại Điểm 7 Công văn số 2798 TCT/NV4 ngày 29/6/2000 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chế độ thu, nộp lệ phí trước bạ liên quan đến chính sách lệ phí trước bạ đối với tài sản điều động giữa các đơn vị hành chính sự nghiệp thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận và Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang là hai đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, không phải là hai đơn vị hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán báo sổ; do vậy Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận phải nộp lệ phí trước bạ khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản (thuộc loại phải nộp lệ phí trước bạ) nhận được do Bảo hiểm xã hội Việt Nam điều động từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3279/TCT-TS ngày 21/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.592

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!