Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3276/TCT-PCCS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3276/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3276/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư Infisco

 

Trả lời công văn số 377/CCIC ngày 15/07/2006 của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội và công văn số 489/CV-TH ngày 14/07/2006 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư Infisco về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động lập báo cáo đầu tư và lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.27, Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Thông tư số 07/2001/TT-BTC ngày 10/11/2001 về ngành nghề kinh doanh thì:

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư Infisco thực hiện dịch vụ lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%, không thuộc dịch vụ khoa học và công nghệ chịu thuế GTGT với thuế suất 5% như hướng dẫn tại điểm 2.16 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên của Bộ Tài chính.

Trường hợp trước ngày ký văn bản này mà các đơn vị đã áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật khác với hướng dẫn trên đây và bên bán đã kê khai nộp thuế, bên mua đã kê khai khấu trừ thuế thì không thực hiện truy thu, truy hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư Infisco biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3276/TCT-PCCS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.814
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90