Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3274/TCT-PCCS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3274/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3274/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 383/CT/QLDN ngày 26/5/2006 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên và công văn số 120/ĐCĐB-KH ngày 23/05/2006 của Liên đoàn địa chất Đông Bắc phản ánh vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT có quy định: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Mục 1 này phải là đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư), có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản trực thuộc Liên đoàn địa chất Đông Bắc là đơn vị sự nghiệp có thu tổ chức mô hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mà được cơ quan chủ quản cấp trên giao theo Quyết định số 505/2003/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 123/QĐ/ĐCKS-TCCB ngày 29/4/2003 của Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đề nghị Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản xuất trình Quyết định thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản do Liên đoàn địa chất Đông bắc phê duyệt để làm căn cứ cho Cục thuế tỉnh Thái Nguyên giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên được biết và hướng dẫn Xí nghiệp Dịch vụ Khoáng sản thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Liên đoàn địa chất Đông Bắc;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3274/TCT-PCCS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.944
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215