Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3268/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3268/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 26/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3268/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02-10/SW ngày 8/7/2010 của Công ty Sinwah Aparel (Việt Nam) về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Về thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan, Bộ Tài chính đã có công văn số 15057/BTC-TCT ngày 27/10/2009 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể các trường hợp.

Theo hướng dẫn tại công văn số 15057/BTC-TCT nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất các dịch vụ: xếp dỡ container từ kho bãi xuống tàu hoặc ngược lại, bốc xếp hàng lẻ từ container vào kho, kẹp chì hàng xuất khẩu và dịch vụ khai thuế hải quan dịch vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 1.2. mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì được áp dung thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế Bình Dương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Sinwah Aparel (Việt Nam) (thay trả lời);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3268/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.147
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78