Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 324TC/TCT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Mangan Dioxit do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 324TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 11/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 324TC/TCT
V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với Mangan Dioxit

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và doanh nghiệp về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng Mangan Dioxit; để áp dụng thống nhất mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Tại Điểm 2.2 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế nhập khẩu, hướng dẫn: “Danh mục thuế GTGT chỉ ghi một mức thuế suất thuế GTGT tại cột thuế suất thuế GTGT. Trường hợp mặt hàng nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất cụ thể tại điểm 2, điểm 3, Mục II, Phần B hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT quy định tại Mục II, Phần A của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất GTGT theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và căn cứ vào Phụ lục số 1 danh mục các loại hóa chất cơ bản ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng mangan dioxit điện giải và làm giàu áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế, Cục Hải quan các địa phương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VP Bộ (HC, TH), TCT VP (HC), PCCS (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 324 TC/TCT
On vat rate of manganese dioxide

Hanoi, January 11, 2005

 

To: - Provincial/municipal Tax Departments
- Provincial/municipal Customs Departments

The Ministry of Finance has received proposals from a number of provincial/municipal Tax Departments and enterprises regarding the VAT rate applicable to manganese dioxide; in order to apply a uniform value added tax rate to this commodity item, the Ministry of Finance hereby provides the following guidance:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 324TC/TCT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Mangan Dioxit do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.440
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215