Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3242/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3242/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
- Công ty cổ phần Danatol
- Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 116/CV-GD ngày 20/7/2005 của Công ty cổ phần Danatol về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 14 Chương III Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Thuế suất thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là 28% và sau khi tính thuế thu nhập theo mức thuế suất 28%, phần thu nhập còn lại phải tính thuế thu nhập bổ sung theo biểu lũy tiến từng phần”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì phần thu nhập từ hoạt động chuyển quuyền sử dụng đất tại khu 123 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng của Công ty cổ phần Danatol phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 28% sau khi tính thuế thu nhập theo mức thuế suất 28%, phần thu nhập còn lại phải tính thuế thu nhập bổ sung theo biểu lũy tiến từng phần.

2. Tại Điều 18 Chương III Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 nêu trên quy định: “Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chuyên kinh doanh nhà đất, kết cấu hạ tầng, vật kiến trúc trên đất nộp thuế, quyết toán thuế theo quy định tại Chương VI Nghị định này nhưng phải quyết toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất riêng”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên Công ty cổ phần Danatol phải quyết toán riêng phần thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất tại khu 123 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng với các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Trường hợp hoạt động chuyển quyền sử dụng đất có lãi còn các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty bị lỗ thì công ty không được bù trừ giữa thu nhập của hoạt động chuyển quyền sử dụng đất với số lỗ của hoạt động kinh doanh khác.

3. Tại Điều 15 Chương III Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định: “Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Chương V Nghị định này đối với thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì Công ty không được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất tại khu 123 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đã Nẵng và Công ty Danatol biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3242/TCT-PCCS ngày 19/09/2005 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.467

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!