Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3242 TCT/CS ngày 08/09/2003 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn một số chính sách thuế

Số hiệu: 3242TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3242 TCT/CS
V/v hướng dẫn một số chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1615/CT-ĐTNN ngày 21 tháng 2 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn một số chính sách thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào Điểm 1, Mục II, Phần C Thông tư số 122/200/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua bào, bán ra theo mẫu quy định (mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT, 06/GTGT, 07A/GTGT, 07B/GTGT, 07C/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này). Thời gian gửi tờ khai của tháng cho cơ quan thuế chậm nhất là trong mười ngày đầu tháng tiếp theo”. Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không phải nộp bảng kê hàng hoá, dịch vụ nêu trên. Tuy nhiên, nếu Cục thuế đã hướng dẫn doanh nghiệp lập bảng kê số 03/GTGT để thuận tiện cho việc xác định thì có thể đề nghị các doanh nghiệp này lập bản kê khai này nộp cho cơ quan thuế hàng tháng.

2. Đối với các dự án đầu tư được cơ quan cấp phép tạm ngưng triển khai dự án thì thực hiện thu thuế môn bài như sau:

- Nếu tạm ngưng dự án cả năm thì không phải nộp thuế môn bài.

- Nếu ngưng nghỉ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm vẫn hoạt động thì phải nộp nửa mức thuế môn bài cả năm.

- Nếu qua 6 tháng đầu năm mới có quyết định ngưng nghỉ thì vẫn phải nộp 100% mức thuế môn bài.

3. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giá trị hàng hoá bị hư hỏng, mất phẩm chất, quá thời hạn sử dụng huỷ bỏ phải có biên bản xác định số lượng, giá trị hàng hoá và quyết định xử lý huỷ bỏ của cấp có thẩm quyền trong doanh nghiệp. Sau khi hàng hoá hư hỏng, kém phẩm chất đã bù đắp bằng tiền bồi thường của cá nhân, tập thể, của tổ chức bảo hiểm nếu thiếu được bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Việc xử lý hàng hoá hư hỏng, mất phẩm chất quá thời hạn sử dụng phải huỷ bỏ được xử lý theo trình tự nêu trên, không thể xác định định mức nêu phát sinh thường xuyên.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3242 TCT/CS ngày 08/09/2003 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn một số chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.913
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41