Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3240/TCHQ-KTTT về việc xin ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3240/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 11/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3240/TCHQ-KTTT
V/v Ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH 4P
(Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 109-08/CV/4P ngày 04/07/2008 của Công ty TNHH 4P về việc xin ân hạn thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 22 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì: Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải quyết số tiền thuế nộp thừa bằng cách bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các sắc thuế với nhau. Do đó, nếu Doanh nghiệp có nợ thuế của tờ khai số 3752/NKD ngày 31/03/2008 tại Chi cục Hải quan hàng Đầu tư gia công - Cục Hải quan Hải Phòng và đã có văn bản yêu cầu cơ quan Hải quan bù trừ giữa số thuế được hoàn với số thuế phải nộp cho tờ khai số 3572/NKD trong thời hạn nộp thuế, nhưng do chưa hoàn tất thủ tục bù trừ nên các tờ khai nhập khẩu tiếp theo không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế thì Doanh nghiệp được ân hạn thuế với điều kiện ngoài số nợ thuế của tờ khai 3572/NKD nêu trên, Doanh nghiệp không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt của các lô hàng khác, đồng thời đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn tất việc bù trừ thuế cho Doanh nghiệp theo hướng dẫn tại công văn số 3112/TCHQ-KTTT ngày 03/07/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH 4P, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3240/TCHQ-KTTT về việc xin ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102