Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3224/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3224/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 547/SYT ngày 27/3/2008 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc hoàn thuế GTGT đối với Dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA hướng dẫn: "Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi trực tiếp mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này".

Trường hợp Sở Y tế thành phố Cần Thơ (Chủ dự án) sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại do Quỹ Nhi đồng Liên hơp quốc tài trợ để thực hiện Dự án Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Chủ dự án ký Hơp đồng trách nhiệm với Phòng giáo dục, Phòng quản lý đô thị và Phòng hạ tầng kinh tế quận, huyện triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình phúc lợi. Trên các hoá đơn GTGT, phần tên đơn vị mua hàng ghi tên đơn vị thụ hưởng như Phòng giáo dục, Phòng quản lý đô thị, Phòng hạ tầng kinh tế quận/ huyện. Chủ dự án kê khai, đề nghị hoàn thuế GTGT theo tên và mã số thuế của Chủ dự án nhưng trên hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam ghi tên Phòng giáo dục, Phòng quản lý đô thị, Phòng hạ tầng kinh tế quận/ huyện. Căn cứ các hướng dẫn và trường hơp nêu trên, đề nghị Cục thuế thành phố Cần Thơ phối hợp với Chủ dự án xác định tính chính xác của các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ đề nghị hoàn thuế nhưng đứng tên các đơn vị thụ hưởng có sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại do Quỹ Nhi đồng Liên.hơp quốc tài trợ và phục vụ Dự án Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em khi giải quyết hoàn thuế GTGT cho Chủ dự án. Trường hợp trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT theo qui định hiện hành, có phát sinh vướng mắc, khó khăn, chưa đúng thì đề nghị báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Cần Thơ được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Sở Ytế TP Cần Thơ
- Vụ PC, TCĐN;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3224/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122