Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3223/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3223/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3223/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

Trả lời công văn số 96/CT-KTT ngày 29/2/2008 của Cục thuế tỉnh Bắc Kạn về việc hoàn thuế GTGT đối với Dự án sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA hướng dẫn: "Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi trực tiếp mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này".

Trường hợp Ban Quản lý dự án phòng chống sốt rét quỹ toàn cầu tỉnh Bắc Kạn (BQLDA) sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ khòng hoàn lại của Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét do Ban Quản lý dự án Trung ương chuyển; BQLDA ký hợp đồng trách nhiệm với UBND các huyện, UBND các huyện giao cho Trung tâm Y tế các huyện thực hiện nhiệm vụ mua hàng hoá tại Việt Nam. Trên hoá đơn GTGT, phần họ tên người mua hàng ghi tên của Trung tâm y tế huyện và Trung tâm y tế huyện báo cáo quyết toán kinh phí với BQLDA. BQLDA kê khai, đề nghị hoàn thuế GTGT theo tên và mã số thuế của BQLDA nhưng trên hoá đơn mua hàng hoá tại Việt Nam ghi tên Trung tâm y tế huyện và không có mã số thuế.

Căn cứ các hướng dẫn và trường hơp nêu trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Kạn phối hợp với BQLDA tỉnh Bắc Kạn xác định tính chính xác của các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ đề nghị hoàn thuế nhưng đứng tên Trung tâm Y tế huyện có sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, Lao và sốt rét và phục vụ Dự án phòng chống sốt rét quỹ toàn cầu tỉnh Bắc Kạn. Trường hợp trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT theo qui định hiện hành, có phát sinh vướng mắc, khó khăn, chưa đúng thì đề nghị báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Quản lý dự án Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Kạn biết.

 

 

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Vụ PC, TCĐN;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3223/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.913
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76