Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 322/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn

Số hiệu: 322/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 322/TCHQ-KTTT
V/v: thời gian ân hạn

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

Công ty TNHH MANI Hà Nội
(Xã Tân Hương - Phổ Yên – Thái Nguyên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 325/MHC ngày 28/12/2006 của Công ty TNHH MANI Hà Nội về việc xin được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên Hệ thống KT559 thì Công ty TNHH MANI Hà Nội, mã số thuế 4600307826 từng có nợ thuế quá 90 ngày tờ khai số 336/NK/NT/NBX ngày 6/6/2006 tại Cục Hải quan Hà Nội số tiền 349.000 đồng, do đó không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Theo trình bày và qua xem xét các chứng từ gửi kèm hồ sơ của Công ty, thì nguyên nhân dẫn tới việc từng bị nợ thuế quá 90 ngày là do lúc đầu Công ty đã nộp tiền thuế đúng hạn (ngày 23/6/2006) nhưng đã nộp nhầm vào Kho bạc nhà nước thị xã Hà Đông - tỉnh Hà Tây mà đáng lẽ ra phải nộp vào Kho bạc nhà nước huyện Sóc Sơn – TP. Hà Nội. Sau khi phát hiện sai sót Công ty đã nộp đủ tiền thuế (ngày 14/12/2006) vào đúng nơi quy định.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.Hà Nội kiểm tra, đối chiếu nếu Công ty TNHH MANI Hà Nội luôn chấp hành tốt pháp luật từ trước tới nay không vi phạm, và chỉ từng bị nợ thuế quá 90 ngày đối với tờ khai 336/NK/NT/NBX nêu trên thì cho phép Công ty được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế, với điều kiện Công ty không có khoản nợ thuế, nợ phạt quá hạn khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MANI Hà Nội biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 322/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.145
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40