Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3215/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Số hiệu: 3215/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3215/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Ttháp

Trả lời công văn số 924/CT-TT&HT ngày 19/06/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 Tại Điểm 1, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hoá gia công xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu" và Điểm 6 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: "về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy sản, hải sản làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) như sau:

Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu: đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến; trường hợp cơ sở có bán hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc mới sơ chế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Việc kê khai nộp thuế GTGT thực hiện tại Văn phòng trụ sở chính".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp nuôi trồng, khai thác đánh bắt thủy, hải sản là cá tra, cá ba sa, có ký hợp đồng với doanh nghiệp khác thuê gia công chế biến thành phẩm (cá phi lê) từ cá tra, cá ba sa và sau đó nhận lại cá phi lê, trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu ra nước ngoài thì lô hàng cá phi lê của Doanh nghiệp xuất khẩu nếu đáp ứng các Điều kiện (quy định tại Tiết 1.2.d Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên) thì được kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT đối với vật tư, nguyên vật liệu… mua vào phục vụ cho hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và gia công chế biến, tiêu thụ cá phi lê theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3215/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213