Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc khấu trừ thuế của hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Số hiệu: 3213/TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 21/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3213/TCT/NV5

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3213 TCT/NV5 NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ CỦA HÀNG HOÁ CHỊU THUẾ TTĐB

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 240/CT-ĐTNN ngày 15/6/2001 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, mục II, phần A, Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và mục II, Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999 đến hết ngày 31/12/2000 thì hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (kể cả hàng sản xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu) thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại điểm 1.1, mục II, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000 thì hàng sản xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Đối với thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước ngày 1/1/2001 dùng cho sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (kể cả hàng sản xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu) không được tính vào thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để xác định số thuế GTGT phải nộp hoặc hoàn thuế. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đối với thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ phát sinh từ 1/1/2001 dùng để sản xuất ra hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu thì được khấu trừ hoặc hoàn lại theo quy định. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh hạch toán riêng được thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng để sản xuất ra hàng chịu thuế GTGT (bao gồm cả hàng sản xuất chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu) thì được khấu trừ hoặc hoàn lại thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng để sản xuất ra hàng chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được kê khai tạm tính hàng tháng theo tỷ lệ doanh số bán ra của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Khi quyết toán năm, cơ sở phải tính lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ doanh số của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hải Phòng biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc khấu trừ thuế của hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.093

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196