Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3212/TCT-CS về việc xử phạt làm mất hóa đơn, biên lai phí, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3212/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 3212/TCT-CS
V/v xử phạt làm mất hóa đơn, biên lai phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế hỏi về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với làm mất hóa đơn, biên lai phí, lệ phí. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:

“1. Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên 2 của mỗi số hóa đơn chưa sử dụng.

2. Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hóa đơn đã sử dụng”.

Khoản 5, Điều 14 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí quy định:

“a) Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên giao cho khách hàng của mỗi số chứng từ chưa sử dụng.

b) Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho khách hàng của mỗi số chứng từ chưa sử dụng”.

Căn cứ hướng dẫn trên, việc xử phạt hành vi làm mất hóa đơn, biên lai phí, lệ phí thực hiện như sau:

- Hành vi làm mất liên giao cho khách hàng của mỗi số hóa đơn, mỗi số chứng từ thu phí, lệ phí chưa sử dụng bị phạt 500.000 đồng/1 liên.

- Hành vi làm mất các liên còn lại chưa sử dụng của 1 số hóa đơn, biên lai phí, lệ phí (trừ liên giao cho khách hàng) bị xử phạt 200.000 đồng cho các liên của 1 số hóa đơn, biên lai phí, lệ phí.

- Hành vi làm mất mỗi liên hóa đơn giao cho khách hàng sử dụng bị xử phạt 200.000 đồng/1 liên.

- Hành vi làm mất các liên khác của 1 số hóa đơn và tất cả các liên của 1 số biên lai phí, lệ phí đã sử dụng được quy định lưu giữ làm chứng từ kế toán bị xử phạt theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 nêu trên và Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với hành vi vi phạm về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, không bị xử lý phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn, biên lai phí, lệ phí.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Vụ PC, CST, CĐKT và KT;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3212/TCT-CS về việc xử phạt làm mất hóa đơn, biên lai phí, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.998
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41