Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3207/TCHQ-KTTT về xử lý phạt chậm nộp thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3207/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3207/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý phạt chậm nộp thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Thành Phồ Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0205-07/TCHQ ngày 21/05/2007 của Công ty TNHH Thực phẩm Amanda Việt Nam về hướng dẫn thực hiện nội dung công văn số 1617/TCHQ-KTTT ngày 20/03/2007 của Tổng cục Hải quan. Để việc thực hiện được chính xác, thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan chuyển toàn bộ hồ sơ và công văn đề nghị của Công ty để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 1617/TCHQ- KTTT nêu trên. Trường hợp vướng mắc thì báo cáo Tổng cục để có hướng dẫn thêm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- C.ty TNHH Thực phẩm Amanda Việt Nam; (102/6 Đường số 2, Khu CN Amanda, Long Bình, Đồng Nai)
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3207/TCHQ-KTTT về xử lý phạt chậm nộp thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31