Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3205/TCT-KK về cấp hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế cho người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3205/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3205/TCT-KK
V/v cấp hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4409/TCHQ-TXNK ngày 22/8/2012 của Tổng cục Hải quan về việc cấp hóa đơn hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Ngày 22/8/2012, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3020/TCT-KK gửi Tổng cục Hải quan và các Cục Thuế về việc phối hợp trao đổi thông tin khi triển khai thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg .

- Trường hợp xuất hóa đơn không đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 58/2012/TT-BTC và Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì không đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Thái Kiều-MST 0309202192 đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra ngay và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lành đạo Tổng cục;
- Vụ PC (BTC);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan: TP Hà Nội; TP Hồ Chí Minh (để phối hợp thực hiện);
- Cục Thuế Hà Nội;
- Vụ (TCT): PC, TTHT, TVQT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3205/TCT-KK về cấp hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế cho người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70