Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3202 TCT/NV2 ngày 3/09/2003 của Tổng cục thuế về việc chi hoa hồng môi giới

Số hiệu: 3202TCT/NV2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3202 TCT/NV2
V/v chi hoa hồng môi giới

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 26790/CT-HTr ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế Hà Nội về chính sách thuế đối với chi hoa hồng môi giới của Công ty Thương mại và bao bì Hà Nội, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Việc chi hoa hồng môi giới xuất khẩu hiện hành được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 62/2001/TT-BTC ngày 1 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính.

Theo nội dung trình bày tại công văn số 275/TMBB ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Công ty Thương mại và bao bì Hà Nội thì hợp đồng ký kết giữa Công ty Thương mại và bao bì Hà Nội và Công ty SYOHINKA KEIAKU là hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới và hướng dẫn kiểm nghiệm sản phẩm. Do vậy số tiền chi trả là doanh thu cung cấp dịch vụ môi giới và doanh thu hướng dẫn kiểm nghiệm sản phẩm của Công ty SYOHINKA KEIAKU. Công ty Thương mại và bao bì Hà Nội có nghĩa vụ khấu trừ thuế tiền thuế GTGT 5%, thuế TNDN 5% trên toàn bộ số tiền trên theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính trước khi chi trả cho Công ty SYOHINKA KEIAKU.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3202 TCT/NV2 ngày 3/09/2003 của Tổng cục thuế về việc chi hoa hồng môi giới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122