Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3197/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3197/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3197/TCT-CS
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2635/CT-TTHT ngày 7/4/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại điểm 1.2c mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ như sau: "Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ".

Tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

"a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

…”

Tại điểm 2.18 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT quy định:

"Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:

- ……

- Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp;"

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hộ kinh doanh Thọ Sơn do Bà Hy Cẩm Lin làm chủ ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Phú Khang xây dựng nhà xưởng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, sau đó Bà Hy Cẩm Lin thành lập Công ty TNHH một thành viên SXTM &DV Thọ Sơn (sau đây gọi là Công ty Thọ Sơn). Tại thời điểm thành lập Công ty Thọ Sơn thì công trình xây dựng chưa hoàn thành. Để có cơ sở góp vốn vào Công ty Thọ Sơn bằng quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất thì Bà Hy Cẩm Lin (Chủ cơ sở Thọ Sơn), Bà Hy Cẩm Lin (người đại diện theo pháp luật của Công ty Thọ Sơn) và Công ty Cổ phần Phú Khang ký hợp đồng thay đổi chủ đầu tư từ hộ kinh doanh Thọ Sơn sang cho Công ty Thọ Sơn thì được coi là cơ sở kinh doanh góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể Thọ Sơn không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với việc góp vốn bằng tài sản trong trường hợp này.

Khi công trình hoàn thành bàn giao, Công ty Cổ phần Phú Khang là bên nhận thầu công trình xuất hoá đơn GTGT cho Công ty Thọ Sơn và Công ty Thọ Sơn đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì Công ty Thọ Sơn được kê khai các hoá đơn GTGT này để khấu trừ hoặc hoàn thuế theo quy định. Công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 22/4/2009 nhưng đến ngày 5/10/2009 Công ty Cổ phần Phú Khang mới xuất hoá đơn GTGT cho Công ty Thọ Sơn thì đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định xử phạt về hành vi bán hàng không lập hoá đơn tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn và xử phạt về hành vi vi phạm chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế để xem xét, xử lý cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3197/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.802

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168