Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3193/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao TSCĐ qua các năm 2002, 2003, 2004 của DNTN Đặng Tài

Số hiệu: 3193/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3193/TCT-DNK
V/v: Chi phí khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 133/CT-TTr2 ngày 31/03/2006 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang về việc trích khấu hao TSCĐ qua các năm 2002, 2003, 2004 của DNTN Đặng Tài; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật thuế TNDN thì việc xác định chi phí khấu hao TSCĐ của DNTN Đặng Tài được thực hiện như sau:

1/ Trường hợp tài sản được hình thành trước và được xác lập là vốn đầu tư để thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tự xác định giá trị của tài sản tại thời Điểm đăng ký kinh doanh và phải đăng ký, kê khai khi thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 100 của Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999.

Do vậy, nếu khi thành lập, DNTN Đặng Tài có đưa tài sản đã có từ trước, doanh nghiệp không tự định giá mà trưng cầu Hội đồng định giá tài sản của UBND huyện Cai Lậy xác định để hình thành vốn kinh doanh, giá trị tài sản được hạch toán và theo dõi theo đúng chế độ kế toán đối với TSCĐ thì doanh nghiệp được trích khấu hao tài sản cố định căn cứ trên giá trị đã được định giá.

2/ Trường hợp TSCĐ hình thành sau khi doanh nghiệp được thành lập nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp đứng tên doanh nghiệp làm căn cứ hạch toán kế toán và trích khấu hao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3193/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao TSCĐ qua các năm 2002, 2003, 2004 của DNTN Đặng Tài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213