Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3192/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3192/TCT-DNNN
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1492/CT-TTHT ngày 3/11/2004 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc tính thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng dở dang từ năm 2003 đến 2004; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2761 TCT/DNNN ngày 30/8/2004 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xác định thuế GTGT đối với các công trình xây dựng dở dang. Theo đó các hợp đồng ký trước 1/1/2004 có mức thuế suất 5%, nhưng đến 31/12/2003 còn khối lượng xây dựng dở dang thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Đối với các hợp đồng ký trước 1/1/2004 với mức thuế suất 5%, nhưng trong năm 2003 chưa thực hiện xây dựng, lắp đặt, không có khối lượng xây dựng, lắp đặt dở dang thì phải tính thuế theo mức thuế suất 10%.

Ngày 26/8/2005 Bộ Tài chính có công văn số 10753/BTC-TCT hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với các công trình xây dựng dở dang, theo đó các đơn vị ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt trước ngày 1/1/2004, nhưng lại ký hợp đồng giao thầu lại một phần công việc, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt cho doanh nghiệp khác thực hiện, thời gian ký hợp đồng giao thầu lại từ ngày 1/1/2004 thì phần giá trị khối lượng công việc, hạng mục công trình thực hiện theo hợp đồng giao thầu lại áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% theo qui định tại Điểm 3, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Cục Thuế Bình Định, đơn vị B có công trình xây dựng dở dang năm 2003 chuyển sang năm 2004, đã khai báo với cơ quan thuế, sau ngày 1/1/2004 đơn vị ký hợp đồng giao thầu cho đơn vị khác (một phần công việc của công trình có mức thuế 5% này), như vậy hợp đồng này được ký sau 1/1/2004, vì vậy phải tính thuế theo mức thuế suất 10% theo qui định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN(
2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3192/TCT-DNNN ngày 14/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc tính thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng dở dang từ năm 2003 đến 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.407

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!