Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3191/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3191/TCT-DNNN
V/v: thuế GTGT dự án khôi phục Quốc lộ 1A

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Cổ phần xây dựng đô thị & Khu công nghiệp
(Tổng công ty Xây dựng Hà Nội)

Trả lời công văn số 140/CTy ngày 26/3/2005 của Công ty Cổ phần xây dựng đô thị & khu công nghiệp hỏi về việc tính thuế đối với dự án khôi phục Quốc lộ 1A đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điểm 6, Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: “Chủ dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được Nhà nước đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần, được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án” và “Trường hợp các chủ dự án được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế GTGT, thì các nhà thầu khi bán hàng hóa, dịch vụ cho dự án phải tính thuế GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo qui định”.

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 13/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án khôi phục và cải tạo quốc lộ 1A đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang (dự án mang tên ADB3) sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á đã được Ngân sách Nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán thuế.

Đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng đô thị và khu công nghiệp làm việc với nhà thầu chính để được thanh toán thuế GTGT và kê khai nộp thuế theo qui định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL DA ADB3 (Bộ GTVT);
- Cục GĐ&QLCL CTGT;
- TCTy XD Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3191/TCT-DNNN ngày 14/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc tính thuế đối với dự án khôi phục Quốc lộ 1A đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!