Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3182/TCT-HT về việc giải quyết hồ sơ truy thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3182/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3182/TCT-HT
V/v: giải quyết hồ sơ truy thu thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH đồ gia dụng Ngọc Sinh
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 200/CV ngày 26/7/2008 của Công ty TNHH đồ gia dụng Ngọc Sinh về việc thu hồi thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 17 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại.

Tại Khoản 1, Điều 42, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“1. Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH đồ gia dụng Ngọc Sinh không đồng ý với Quyết định của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc thu số thuế GTGT trên hóa đơn do ghi sai năm thì Công ty có quyền làm đơn khiếu nại và gửi đến Thanh tra tỉnh Đồng Nai để được xem xét giải quyết, trong thời hiệu là 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định truy thu của Thanh tra tỉnh (theo quy định tại Điều 31, Mục III, Chương II, Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 2 tháng 12 năm 1998).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH đồ gia dụng Ngọc Sinh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra tỉnh Đồng Nai;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3182/TCT-HT về việc giải quyết hồ sơ truy thu thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190