Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3174/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3174/TCT-TS
v/v: tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Khang.

Trả lời đơn đề ngày 12/8/2005 của Công ty TNHH Hoàng Khang về nghĩa vụ đóng tiền thuê đất của DN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất thì: từ ngày 1/1/2005 các tổ chức, cá nhân thuộc diện phải nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật đất đai năm 2003 phải áp dụng giá tính tiền thuê đất do UBND tỉnh quy định, được công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Trong khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định về tiền thuê đất thi hành Luật Đất đai năm 2003, trong năm 2005, đối với các trường hợp đã có Hợp đồng thuê đất ký trước ngày 1/7/2004 mà tính đến ngày 1/1/2005 vẫn trong thời hạn ổn định (5 năm ) thì được tiếp tục áp dụng theo giá ghi trên hợp đồng khi tính tiền thuê đất phải nộp.

Đề nghị Công ty đối chiếu với quy định nêu trên và liên hệ với Cục thuế tỉnh Bình Thuận để được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT ,TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3174/TCT-TS ngày 13/09/2005 của Tổng cục Thuế về nghĩa vụ đóng tiền thuê đất của DN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!