Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3161/BTC-TCHQ xử lý nợ thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3161/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3161/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty CP Tập đoàn Thương mại công nghiệp Việt Á
(84 Sương Nguyệt Ánh - Q.1 - TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 164/CVVA-KHVT ngày 17/2/2011 của Công ty CP Tập đoàn Thương mại công nghiệp Việt Á về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng biến dòng, biến điện áp cao thế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Xét đề nghị của Công ty CP Tập đoàn Thương mại công nghiệp Việt Á, để tạo điều kiện cho công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đồng ý tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với số tiền thuế truy thu của các lô hàng máy biến dòng, biến điện áp cao thế của Công ty CP Tập đoàn Thương mại công nghiệp Việt Á với đầy đủ các điều kiện sau:

- Ngoài số tiền thuế truy thu của các lô hàng máy biến dòng, biến điện áp cao thế nêu trên, CP Tập đoàn Thương mại công nghiệp Việt Á không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác.

- Công ty phải có cam kết thực hiện quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế.

Nếu vi phạm một trong các điều kiện trên thì công ty sẽ bị cưỡng chế theo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty CP Tập đoàn Thương mại công nghiệp Việt Á được biết và thực hiện.

Công văn này thay thế công văn 2763/BTC-TCHQ ngày 2/3/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3161/BTC-TCHQ xử lý nợ thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5