Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 316/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Số hiệu: 316/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 316/TCT-TS
V/v: chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

- Cục Thuế tỉnh Nghệ Sn
- Chi cục thuế thị xã Cửa Lò

 

Trả lời công văn số 1009/CCT-CV ngày 18/12/2006 của Chi cục Thuế thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) về việc hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:

+ Điểm 2.2 (b) quy định miễn tiền sử dụng đất (trong hạn mức giao đất ở) đối với: "b)… thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng".

+ Điểm 3.3 quy định: "Thân nhân của liệt sỹ… được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp".

- Tại Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:

+ Điểm 3 (d), Mục II quy định: "d)… thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở".

+ Điểm 2, Mục III quy định: "2…. Thân nhân của liệt sỹ… được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp thân nhân của liệt sỹ làm hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu trước ngày Thông tư số 117/2004/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành nhưng do hồ sơ có sai sót (do ghi nhầm họ và ngày, tháng, năm sinh) nên không đủ căn cứ xác nhận là thân nhân liệt sỹ để được xét giảm tiền sử dụng đất mà phải nộp toàn bộ số tiền sử dụng đất vào ngân sách theo quy định, nay thân nhân liệt sỹ có đơn đề nghị hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp kèm theo hồ sơ đủ căn cứ xác nhận là thân nhân liệt sỹ theo đúng quy định của nhà nước thì được hoàn trả số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đã nộp ngân sách nhà nước trước đây.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Nghệ An, Chi cục thuế thị xã Cửa Lò biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 316/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6