Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3159/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3159/TCT-TS
V/v: Trả lời đơn thư xin hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời thư thắc mắc ngày 08/8/2005 của ông Huỳnh Hữu Đức, cư ngụ tại 53/33 đường Nguyễn Việt Dũng, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6, Công văn số 723 TC/TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài chính về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005 quy định:

Trường hợp trong khi chưa có văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật Đất đai mà người sử dụng đất vẫn đến nộp và cơ quan Thuế đã thu tiền sử dụng đất từ ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành (01/7/2004) thì nay giải quyết hoàn trả số tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách Nhà nước cho các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất nêu trên…”

Căn cứ vào quy định nêu trên, những trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 nhưng thực tế đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước tại thời điểm từ ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành thì được hoàn trả số tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách đó.

Trường hợp ông Huỳng Hữu Đức nếu thực tế đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước tại thời điểm từ sau ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành đối với diện tích đất ở tọa lạc tại phường 9, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, và nếu diện tích đất ở này được cơ quan chức năng có thẩm quyền ở địa phương nơi có đất xác nhận là đất thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 thì ông Đức sẽ được hoàn trả số tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương, kiểm tra kỹ hồ sơ, thủ tục nộp tiền sử dụng đất của ông Đức đối với diện tích đất ở nêu trên để xem xét, giải quyết đơn thư của ông Đức đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Tổng cục Thuế.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Huỳnh Hữu Đức;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3159/TCT-TS ngày 13/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.750

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!