Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3151/TCHQ-KTTT về việc khai bổ sung tiền phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3151/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3151/TCHQ-KTTT
V/v Khai bổ sung tiền phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lào Cai.

Trả lời công văn số 296/HQLC-NV ngày 13/05/2008 của Cục Hải quan Lào Cai về việc: khai bổ sung liên phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4.2 mục I phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính; thì:

Trường hợp khai bổ sung dẫn đến phát sinh chậm nộp thuế đề nghị đơn vị tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 1723/TCHQ-KTTT ngày 16/4/2008 về việc: xử lý một số vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp khi khai bổ sung đã xác định được số tiền phạt chậm nộp thuế (người nộp. thuế đã nộp thuế chênh lệch quá thời hạn nộp thuế) người nộp thuế phải khai số tiền phạt chậm nộp trong văn bản khai bổ sung.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện đúng quy định./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3151/TCHQ-KTTT về việc khai bổ sung tiền phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.976
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10