Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3141/TCHQ-KHTC của Tổng cục Hải quan về việc thông báo sử dụng giấy nộp tiền và lệnh thu NSNN

Số hiệu: 3141/TCHQ-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3141/TCHQ-KHTC
V/v: thông báo sử dụng giấy nộp tiền và lệnh thu NSNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố 

Thi hành Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngµy 06/04/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; ngày 27/06/2006, Tổng cục Thuế có Công văn số 2279/TCT-TVQT về việc thông báo phát hành giấy nộp tiền và lệnh thu NSNN.

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị một số nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUY CÁCH:

Các mẫu giấy nộp tiền và lệnh thu NSNN có kích thước 19 cm x 27 cm, có ký hiệu sê ry, số thứ tự liên tục, mỗi ký hiệu có 25.000 số, đóng thành cuốn, mỗi cuốn 25 số, số quyển ghi ở ngoài bìa, liên 1 in mực đen, liên 2 in mực đỏ, liên 3 in mực xanh lá cây, liên 4 in mực xanh lá mạ, mỗi mẫu gồm có các liên, chức năng sử dụng từng liên như sau:

1. Lệnh thu Ngân sách nhà nước - mẫu C1-01/NS, gồm có 04 liên:

Liên 1: Lưu tại Ngân hàng, KBNN nơi đối tượng nộp tiền mở tài khoản.

Liên 2: Giao cho đối tượng nộp.

Liên 3: Lưu kho bạc Nhà nước.

Liên 4: Lưu tại cơ quan thu trực tiếp quản lý đối tượng nộp.

2. Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt - mẫu C1-02/NS, gồm 03 liên:

Liên 1: Lưu tại Kho bạc Nhà nước, làm chứng từ hạch toán.

Liên 2: Giao cho đối tượng nộp tiền.

Liên 3: Lưu tại cơ quan thu trực tiếp quản lý đối tượng nộp.

3. Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản - mẫu C1-03/NS, gồm 04 liên:

Liên 1: Lưu tại Ngân hàng, KBNN nơi đối tượng nộp tiền mở tài khoản.

Liên 2: Giao cho đối tượng nộp tiền.

Liên 2: Lưu kho bạc Nhà nước.

Liên 4: Lưu tại cơ quan thu trực tiếp quản lý đối tượng nộp.

4. Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ tiền mặt - mẫu C1-04/NS, gồm 04 liên:

Liên 1: Lưu tại Ngân hàng, KBNN nơi đối tượng nộp tiền.

Liên 2: Giao cho đối tượng nộp tiền.

Liên 3; Lưu kho bạc Nhà nước.

Liên 4: Lưu tại cơ quan thu trực tiếp quản lý đối tượng nộp.

5. Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ chuyển khoản - mẫu C1-05/NS, gồm 04 liên:

Liên 1: Lưu tại ngân hàng, KBNN nơi đối tượng nộp tiền mở tài khoản.

Liên 2: Giao cho đối tượng nộp tiền.

Liên 3: Lưu kho bạc nhà nước.

Liên 4: Lưu tại cơ quan thu trực tiếp quản lý đối tượng nộp.

II. THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Các loại giấy nộp tiền và lệnh thu Ngân sách Nhà nước phát hành theo công văn số 2279/TCT-TVQT ngày 27/06/2006 của Tổng cục Thuế có ký hiệu từ DA/2006 và DA/2006B trở đi, có giá trị sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ ngày 01/08/2006, thay thế các loại giấy nộp tiền phát hành tại công văn số 4527/TCT/AC ngày 22/12/2003 và lệnh thu NSNN phát hành tại công văn số 3936 TCT/TVQT ngày 02/11/2005 của Tổng cục Thuế.

III. CẤP PHÁT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG:

Tổng cục Hải quan thực hiện việc cấp phát các loại ấn chỉ trên từ ngày 25/07/2006 tại các địa điểm sau:

Từ Đà nẵng trở ra nhận tại kho A (Tổng cục Hải quan) - 162 Nguyễn Văn Cừ - Quận Long Biên - Hà Nội.

Từ Quảng Nam trở vào phía Nam nhận tại kho B - 12Bis Tôn Đản - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh.

Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố tiến hành thanh quyết toán, thu hồi và làm thủ tục thanh huỷ các loại giấy nộp tiền và lệnh thu thu NSNN hết giá trị sử dụng theo chế độ quy định.

Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2006/QĐ/BTC ngày 06/4/2006; Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản về quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3141/TCHQ-KHTC của Tổng cục Hải quan về việc thông báo sử dụng giấy nộp tiền và lệnh thu NSNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.374

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209