Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3140/TCHQ-KTTT về việc trả lời vướng mắc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3140/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3140/TCHQ-KTTT
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1854/BC-HQTP ngày 23/06/2008 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về khó khăn trong công tác tổ chức thu, quản lý nguồn thu NSNN và kiến nghị của đơn vị nêu tại điểm 8 – Bảng tổng hợp các vướng mắc kèm theo công văn số 3003/TCHQ-VP ngày 26/06/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về công tác tổ chức thu và quản lý nguồn thu NSNN:

- Đối với hệ thống theo dõi, quản lý nợ thuế: hiện nay Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan đang phối hợp với các Cục Hải quan địa phương trong toàn Ngành thực hiện nâng cấp Hệ thống kế toán KT559, theo đó sẽ đáp ứng được các yêu cầu của Luật Quản lý thuế.

- Việc xây dựng nối mạng Hải quan – Kho bạc – Thuế: hiện nay đang triển khai thí điểm tại Cục Hải quan Hải Phòng, sau khi rút kinh nghiệm sẽ triển khai tới các địa phương khác (dự kiến tháng 10/2008 sẽ triển khai diện rộng).

2) Đối với vướng mắc trong việc thanh toán tiền nợ thuế theo thứ tự quy định của Luật Quản lý thuế, Tổng cục đã hướng dẫn cụ thể tại điểm 3 công văn 5742/TCHQ-KTTT ngày 10/10/2007 và điểm 1 mục 28 công văn 1723/TCHQ-KTTT ngày 16/04/2008, đề nghị đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3140/TCHQ-KTTT về việc trả lời vướng mắc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36