Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3139/TCHQ-KTTT về truy thu thuế nguyên liệu gỗ cung ứng cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3139/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3139/TCHQ-KTTT
V/v truy thu thuế nguyên liệu gỗ cung ứng cho hợp đồng gia công  

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/DN ngày 19/5/2010 của đại diện các doanh nghiệp gia công sản phẩm gỗ xuất khẩu đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiếu nại việc truy thu thuế xuất khẩu nguyên liệu gỗ mua tại Việt Nam cung ứng cho hợp đồng gia công phát sinh từ năm 2006 đến nay (công văn có gửi Cục Hải quan Bình Dương); Để có cơ sở trả lời khiếu nại của doanh nghiệp Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan báo cáo theo các nội dung sau:

1. Tại Điểm 1.3 Mục III Phần 2 Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 và Điểm 1.1 Khoản VII Mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài đã hướng dẫn rõ việc thu thuế xuất khẩu (nếu có) đối với nguyên liệu do doanh nghiệp gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công, tuy nhiên đến thời Điểm đầu năm 2010 Cục Hải quan Bình Dương mới thực hiện truy thu thuế xuất khẩu gỗ nguyên liệu. Do đó đề nghị làm rõ lý do của hải quan địa phương trong việc thực hiện các quy định trên.

2. Đề xuất xử lý nội dung khiếu nại của doanh nghiệp.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT-XNK) trước ngày 21/6/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3139/TCHQ-KTTT về truy thu thuế nguyên liệu gỗ cung ứng cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.302
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236