Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3132/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3132/TCT-TNCN
V/v: Nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005

Kính gửi: Ban quản lý dự án đường bộ II

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 658/TCKT-WB4 ngày 16/8/2005 của Ban QLDA đường bộ II về việc nộp thuế TNCN của các chuyên gia nước ngoài làm việc cho dự án ODA tại Việt Nam. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Điểm 3 Mục I Thông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 5/6/2000 của Bộ Tài chính thì các chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam trong thời gian làm việc ở Việt Nam. Để được miễn thuế chuyên gia nước ngoài xuất trình với cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở của cơ quan thực hiện dự án hồ sơ theo qui định tại Điểm 3 Mục II Thông tư số 52/2000/TT-BTC nêu trên. Ngoài ra các cá nhân người nước ngoài còn được miễn thuế TNCN trong trường hợp điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam kí kết hoặc tham gia có qui định miễn thuế TNCN đối với cá nhân người nước ngoài. Cá nhân người Việt Nam làm việc tại các dự án ODA thực hiện nộp thuế TNCN theo đúng qui định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Ban QLDA đường bộ II biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3132/TCT-TNCN ngày 09/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế TNCN của các chuyên gia nước ngoài làm việc cho dự án ODA tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.718

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!