Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3126/TCT-TNCN năm 2013 tính thuế thu nhập cá nhân cho người chưa được cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3126/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3126/TCT-TNCN
V/v tính thuế TNCN cho người chưa được cấp MST.

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiên Hà Shidax.

Trả lời công văn số 0307/GS-PIT ngày 18/7/2013 của Công ty TNHH Thiên Hà Shidax về việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người chưa được cấp mã số thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Giảm trừ cho bản thân đối với cá nhân chưa có mã số thuế.

Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn tại công văn số 4673/CT-TTHT ngày 25/7/2013 về việc thuế thu nhập cá nhân. Đề nghị Công ty TNHH Thiên Hà Shidax thực hiện.

2. Khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân chưa có mã số thuế và không ủy quyền quyết toán thay.

Tại tiết 1.2.1, điểm 1.2, khoản 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

"1.2.1. Khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động, được tuyển dụng làm việc lâu dài, ổn định.

Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế. Trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế lũy tiến từng phần, cơ quan trả tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp ngân sách nhà nước."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp qua kiểm tra quyết toán thuế, niên độ quyết toán 2010, 2011 và 2012 tại Công ty TNHH Thiên Hà Shidax, cá nhân cư trú, có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên nhưng chưa có mã số thuế cá nhân thì việc khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân này được thực hiện hàng tháng. Công ty căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho cá nhân, thực hiện giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, các khoản giảm trừ theo quy định (bảo hiểm xã hội; đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học). Trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế lũy tiến từng phần, cơ quan trả thu nhập phải có trách nhiệm tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp ngân sách nhà nước.

Trường hợp tại thời điểm kiểm tra quyết toán thuế, nếu năm 2010, năm 2011 hoặc năm 2012 Công ty TNHH Thiên Hà Shidax khấu trừ thiếu thuế hoặc kê khai chưa đúng dẫn đến phát sinh số thuế TNCN còn phải nộp thì Công ty sẽ bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

3. Cá nhân có phát sinh số thuế TNCN phải nộp sau khi đã nghỉ việc.

Tại tiết 2.3.2, điểm 2.3, khoản 2, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"2.3.2. Khai quyết toán thuế

a) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

- Có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trong năm hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp.

- Có yêu cầu về hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế vào kỳ sau."

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Công ty TNHH Thiên Hà Shidax đã được Công ty khấu trừ thuế và nộp thuế thay theo quy định, nhưng đã nghỉ việc, có phát sinh số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trong năm thì cá nhân phải có trách nhiệm thực hiện khai quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thiên Hà Shidax được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP HCM;
- Vụ chính sách thuế (TCT);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3126/TCT-TNCN năm 2013 tính thuế thu nhập cá nhân cho người chưa được cấp mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.288
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68