Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3126/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT cho mặt bằng tầng trệt chung cư An Phú

Số hiệu: 3126/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3126/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH may thêu Hiển Đạt

Trả lời công văn số 64/CV/HĐ ngày 11/07/2006 của Công ty TNHH may thêu Hiển Đạt trong việc vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho mặt bằng tầng trệt chung cư An Phú, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các Điều kiện xác định tài sản cố định được trích khấu hao  để tính vào chi phí hợp lý là:

"a) Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh;

b) Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh tài sản cố định đó thuộc sở hữu của cơ sở kinh doanh'

c) Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý hạch toán hiện hành"

Căn cứ quy định trên, Trường hợp Công ty TNHH may thêu Hiển Đạt mua mặt bằng tầng trệt chung cư An Phú của Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà, đã được Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà bàn giao mặt bằng, phát hành hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH may thêu Hiển Đạt sử dụng vào Mục đích kinh doanh, nhưng Công ty TNHH may thêu Hiển Đạt chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất thì tài sản này của Công ty chưa đáp ứng Điều kiện xác định là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty. Công ty TNHH may thêu Hiển Đạt không được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT đối với hóa đơn GTGT của mặt bằng chung cư nêu trên theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH may thêu Hiển Đạt biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3126/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT cho mặt bằng tầng trệt chung cư An Phú

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37