Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3120/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3120/TCT-TS
 V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1740/CT-TTHT ngày 09/8/2005 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc trả lời Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Khánh Hòa về chính sách thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 193/CP ngày 29/12/1994 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ (có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/1999) và Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ hiện hành thì Công ty HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION là nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng, mua xe ô tô của Công ty Vật tư Khánh Hòa thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu; đồng thời các Nghị định trên cũng không quy định Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền giải quyết miễn thu (hoặc không thu) lệ phí trước bạ.

Do đó, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trả lời Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Khánh Hòa tại Công văn số 1740/CT-TTHT về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 1325/UB ngày 25/8/1997 cho phép không phải nộp lệ phí trước bạ 3 xe ô tô Mekông mua của Công ty vật tư Khánh Hòa là “sự ưu đãi riêng cho Công ty hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” là không đúng với các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa rút kinh nghiệm để tổ chức thu lệ phí trước bạ theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3120/TCT-TS ngày 08/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc trả lời Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Khánh Hòa về chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.655

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!