Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 312 TCT/DNK ngày 11/02/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý thuế đối với DNTN Huỳnh Phát

Số hiệu: 312 TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 312 TCT/DNK
V/v xử lý thuế đối với DNTN Huỳnh Phát

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1968/2003/CT/TTr ngày 22/12/2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý thuế đối với DNTN Huỳnh Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trường hợp DNTN Huỳnh Phát nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp sau khi đã kê biên tài sản vẫn còn thiếu thì Cục thuế lập hồ sơ đầy đủ chuyển Cơ quan pháp luật để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp hàng hoá mua vào của DNTN Huỳnh Phát tương tự như Công ty TNHH Vina (Đồng Nai), Công ty TNHH Thanh Toàn (Đà Nẵng) thì được xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 4869 TCT/NV6 ngày 29/11/2001 của Tổng cục Thuế (bản photocopy kèm theo) nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ của hàng hoá mua vào theo bảng kê.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 312 TCT/DNK ngày 11/02/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý thuế đối với DNTN Huỳnh Phát

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132