Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3117/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của DNTN Linh Tâm làm đại lý kinh doanh xăng dầu

Số hiệu: 3117/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3117/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT đại lý bao tiêu xăng dầu

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 415/CT-THDT ngày 27/7/2006 của Cục thuế hỏi về việc hoàn thuế GTGT của DNTN Linh Tâm làm đại lý kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1a Mục I Phần D Thông tư số 120/2002/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế trong 3 tháng liên tục (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thuộc đối tượng được xét hoàn thuế. Số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết là số thuế GTGT phát sinh khi mua hàng hóa, dịch vụ, đầu tư mua sắm TSCĐ phục vụ hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT.

Trường hợp DNTN Linh Tâm có gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT phát sinh do mua sắm, xây dựng TSCĐ và mua hàng hóa là xăng dầu nhưng hàng hóa (xăng dầu) tại thời Điểm đó được gửi tại kho của người bán thì trường hợp này xử lý như sau:

- Đối với hoạt động mua sắm, xây dựng TSCĐ: Cục Thuế kiểm tra thấy doanh nghiệp có hạch toán kế toán đầy đủ phản ánh việc tăng giá trị tài sản và tài sản đó có phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT, có đủ hóa đơn GTGT đầu vào thì doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT phát sinh do mua sắm, xây dựng tài sản cố định.

- Đối với hoạt động mua xăng dầu: Tại Điều 7 Hợp đồng đại lý bao tiêu xăng dầu số 23/2005 ngày 1/1/2005 ký giữa Công ty TNHH xăng dầu Hoàng Phương (bên A – bên bán) và DNTN Linh Tâm (bên nhận đại lý- bên B) (bản photocopy Hợp đồng này được gửi kèm theo công văn của Cục thuế) quy định:

"Quyền sở hữu và rủi ro về hàng hóa sẽ chuyển từ bên A sang bên B kể từ thời Điểm:

Hàng qua họng xuất tại kho bên A vào phương tiện nhận hàng khi nhận hàng tại kho bên A hoặc tại đầu nguồn.

Hàng qua họng bơm hàng của phương tiện vận chuyển bắt đầu vào đường ống tiếp nhận khi bên B nhận hàng tại kho của mình".

Trường hợp Công ty TNHH Hoàng Phương xác nhận bán xăng dầu cho DNTN Linh Tâm (đã xuất hóa đơn GTGT và đã thu tiền) nhưng thực tế hàng vẫn nằm trong kho của Công ty TNHH Hoàng Phương mà chưa được chuyển giao quyền sở hữu và rủi ro sang cho DNTN Linh Tâm theo đúng quy định trên mà Công ty TNHH Hoàng Phương vẫn còn chịu phần lớn rủi ro gắn với quyền sở hữu thì căn cứ theo Chuẩn mức kế toán số 14 – Doanh thu bán hàng: giao dịch không được coi là hoạt động bán hàng và doanh thu không được ghi nhận. Bên bán – Công ty TNHH Hoàng Phương phải thu hồi hóa đơn đã lập, Điều chỉnh giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra. Trường hợp này, DNTN Linh Tâm chưa đủ Điều kiện để kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với số hàng hóa này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3117/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của DNTN Linh Tâm làm đại lý kinh doanh xăng dầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.955
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213