Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3115/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Huy Trường
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3115/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh bến tre

Trả lời công văn số 365/CT-TTr2 ngày 27/6/2006 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở của dân cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vấn đề này Tổng cục Thuế đã có công văn số 3700 TCT/DNK ngày 11/11/2004 (photocopy gửi kèm theo) gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế kiểm tra đối tượng kinh doanh hoạt động xây dựng bao gồm; người hành nghề xây dựng không đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, có biện pháp phối hợp với cơ quan quản lý cấp phép xây dựng và các ban, ngành ở địa phương để quản lý thuế đối với các đối tượng xây dựng nhà ở tư nhân theo đúng nội dung nêu tại công văn trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QL THUẾ DNTN & DNK
Nguyễn Huy Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3115/TCT-DNK ngày 24/08/2006 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt đông xây dựng nhà ơ của dân cư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.085

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!