Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3115/TCHQ-TXNK về truy thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3115/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3115/TCHQ-TXNK
V/v truy thu thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 679/HQLA-KTS ngày 29/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc truy thu thuế đối với lô hàng linh kiện, phụ tùng thay thế được doanh nghiệp đổi tên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về lô hàng linh kiện, phụ tùng thay thế được đổi tên:

- Căn cứ điểm 8 mục I phần D Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính (áp dụng tại thời điểm nhập khẩu máy móc, thiết bị của dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam) thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án BOT, BT, BTO trong đó bao gồm cả linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, kể cả trường hợp sử dụng cho việc thay thế, bảo hành, bảo dưỡng trong quá trình vận hành công trình được miễn thuế nhập khẩu.

- Theo trình bày của Cục Hải quan tỉnh Long An toàn bộ lô hàng cấu kiện thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế của dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam đã được xử lý miễn thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bến Lức, tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra Cục Hải quan tỉnh Long An phát hiện lô hàng cấu kiện nêu trên vẫn đang dự trữ ở kho trong khi hệ thống dây chuyền, máy móc của dự án đã được lắp ráp hoàn chỉnh, đang chạy không tải. Như vậy để xác định các cấu kiện nhập khẩu có thuộc hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ của nhà máy hay không, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An:

+ Căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật của dự án, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và Sở Công thương tỉnh Long An để làm rõ cơ sở xác định tính đồng bộ của hàng hóa được khai báo là cấu kiện để lắp đặt trong hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ thuộc dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam.

+ Làm việc với doanh nghiệp để xác định rõ lý do dây chuyền, hệ thống máy móc, thiết bị của dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam đã được lắp ráp hoàn chỉnh, đang chạy không tải trong khi lô hàng linh kiện, phụ tùng thay thế được đổi tên vẫn đang dự trữ ở kho.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra Cục Hải quan tỉnh Long An xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp tiếp tục vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

2. Về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ Luật thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005; công văn số 17428/BTC-TCHQ ngày 22/12/2011 hướng dẫn xử lý vướng mắc áp dụng pháp luật thuế; hồ sơ, tài liệu nhập khẩu máy móc của dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3115/TCHQ-TXNK về truy thu thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234