Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3115/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3115/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu xe ôtô để tạo tài sản cố định.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Thành Phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2825/HQHP-NV ngày 16/05/2007 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về thuế nhập khẩu xe ôtô vận tải hành khách của Công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo các tài liệu có tại hồ sơ thì ngày 14/03/2005 UBND thành phố Hải Phòng cấp Giấy phép đầu tư số 83/GP-HP; ngày 30/03/2005 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã có công văn số 410/CV-QLDA về việc xác nhận Danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của Hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải hành khách đường bộ bằng xe ôtô cho Công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng (bản photo không sao y bản chính). Do đó, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra hồ sơ gốc doanh nghiệp nộp, đối chiếu với quy định tại điểm c, Điều 5 Giấy phép đầu tư số 83/GP-HP; điểm 3 Điều 27 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Điều 20 Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về quyền được bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật chính sách; công văn số 7068/BTC-CST ngày 30/5/2007 của Bộ Tài chính về xét duyệt danh mục hàng hoá miễn thuế nhập khẩu để xử lý theo hướng:

- Nếu đúng là số xe ôtô do Công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng nhập khẩu ngày 28/02/2007 nằm trong tổng số xe ôtô đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng duyệt tại công văn số 410/CV-QLDA ngày 30/03/2005 thì thực hiện miễn thuế theo quy định của Giấy phép đầu tư cấp trước ngày 01/01/2006, (nếu doanh nghiệp chưa nhập khẩu, thì nhập khẩu từ đầu hoặc mới nhập khẩu một phần thì cho nhập khẩu tiếp phần còn lại theo đúng quy định ưu đãi thuế tại Giấy phép đầu tư).

- Trường hợp đã nhập khẩu hết hoặc nhập khẩu ngoài danh mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì từ ngày 01/01/2006, phải nộp đủ thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3115/TCHQ-KTTT ngày 11/06/2007 về thuế nhập khẩu xe ôtô để tạo tài sản cố định do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.543

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!