Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 310/TCHQ-KTTT về truy thu thuế xuất khẩu gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 310/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 310/TCHQ-KTTT
V/v truy thu thuế xuất khẩu gỗ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 141/HHG-VP ngày 18/12/2009 của Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam về việc miễn truy thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gỗ vườn trồng do áp sai thuế suất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các Điều 30, Điều 103 và Điều 107 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; thì:

- Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính Phủ.

- Người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

- Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu và bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu.

Do đó, trường hợp các doanh nghiệp kê khai, tính thuế sai so với biểu thuế dẫn đến việc cơ quan hải quan ấn định, truy thu số tiền thuế còn thiếu là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam biết./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 310/TCHQ-KTTT về truy thu thuế xuất khẩu gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.955
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13