Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3090/TCT-CNTT về việc cập nhật thông tin của người nộp thuế trên địa bàn TP. Hà Nội mới do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3090/TCT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 18/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3090/TCT-CNTT
V/v Cập nhật thông tin của NNT trên địa bàn TP.Hà Nội mới.

 Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/05/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan. Theo đó, từ ngày 01/08/2008 toàn bộ địa bàn hành chính tỉnh Hà Tây được sáp nhập về địa bàn hành chính thành phố Hà Nội. Do trụ sở mới của Cục Thuế TP Hà Nội (tại 187 Giảng Võ - Hà Nội) chưa hoàn thiện nên hiện nay các bộ phận thuộc văn phòng Cục Thuế TP Hà Nội mới vẫn ngồi tại 2 địa điểm; đồng thời, việc xây dựng đường truyền thông và mạng của văn phòng Cục thuế Hà Nội mới đến 31/12/2008 mới được hoàn thiện. Để đảm bảo hoạt động đăng ký mã số thuế của người nộp thuế (NNT) được bình thường, không bị gián đoạn; Tổng cục Thuế hướng dẫn việc xử lý dữ liệu đăng ký thuế của các Cục Thuế liên quan đến việc thay đổi, xử lý dữ liệu của Cục Thuế Hà nội mới như sau:

1. Đối với Cục Thuế TP Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Hà Tây (cũ), Tổng cục Thuế đã có công văn số 2839/TCT-CNTT ngày 24/7/2008 về việc sáp nhập công tác đăng ký thuế và quản lý thuế, trong đó có nội dung hướng dẫn sáp nhập ứng dụng và CSDL đăng ký thuế:

1.1. Giai đoạn 1 (từ 1/8/2008 đến 31/12/2008):

- Do điều kiện chưa thể sáp nhập mạng nội bộ (LAN) của Cục Thuế TP Hà Nội mới thành một mạng thống nhất và chưa có đường truyền nối giữa Cục thuế Hà Tây và các Chi cục thuế thuộc Hà Tây cũ về Hà Nội; Vì vậy, trong giai đoạn này tạm thời Cục Thuế TP Hà Nội có 2 mạng LAN độc lập.

- Các ứng dụng và cơ sở dữ liệu (CSDL) về đăng ký thuế của Cục Thuế Hà Tây và Cục Thuế TP Hà Nội (cũ) được giữ nguyên và hoạt động độc lập.

- Về danh mục hệ thống trong ứng dụng Đăng ký thuế: Giữ nguyên mã danh mục địa bàn hành chính của tỉnh và các huyện, thành phố của tỉnh Hà Tây (mã tỉnh và mã Cục Thuế Hà Tây trong ứng dụng TIN là 105, thành phố Hà Nội là 101); Tổng cục Thuế chỉ sửa tên địa bàn tỉnh, tên Cục Thuế, tên KBNN tỉnh từ "tỉnh Hà Tây" thành "thành phố Hà Nội" trong ứng dụng TINTC, sau đó cập nhật thông tin thay đổi trên cho ứng dụng TINC của Cục Thuế Hà Tây và Hà Nội, đồng thời cập nhật cho ứng dụng TINC của tất cả các Cục Thuế còn lại. Như vậy, về mã vẫn có 64 mã tỉnh, 64 mã Cục Thuế, nhưng về tên chỉ có 63 tên tỉnh, thành phố và 63 tên Cục Thuế.

- Từ ngày 1/8/2008 đến 31/12/2008, người nộp thuế tại địa bàn tỉnh Hà Tây cũ khi làm các thủ tục đăng ký thuế vẫn đến đăng ký tại văn phòng Cục thuế Hà Tây cũ. Hệ thống ứng dụng vẫn giữ nguyên việc đăng ký thuế và sinh mã số thuế như hiện tại. NNT thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây cũ sẽ được cấp mã số thuế có đầu mã số là 05 (nhưng tên địa bàn là "thành phố Hà Nội" và tên Cục thuế là "Cục thuế thành phố Hà Nội").

- Tương tự, tại địa bàn TP Hà Nội cũ khi làm các thủ tục đăng ký thuế vẫn đến đăng ký tại văn phòng Cục thuế Hà Nội cũ. Người nộp thuế vẫn sẽ được cấp mã số thuế có đầu mã số là 01 (tên địa bàn là "thành phố Hà Nội", tên Cục thuế là "Cục thuế thành phố Hà Nội").

Như vậy, người nộp thuế đăng ký thuế mới trong giai đoạn từ 1/8 - 31/12/2008 của Cục Thuế Hà Nội mới sẽ có mã số thuế có 2 đầu là đầu 01 và đầu 05.

1.2. Giai đoạn 2 (từ 1/1/2009 trở đi):

- Từ ngày 1/1/2009 trở đi, Cục thuế thành phố Hà Nội chỉ có một mạng LAN duy nhất. Tổng cục thuế sẽ thực hiện sáp nhập toàn diện ứng dụng và CSDL đăng ký thuế của cả 2 mạng LAN nêu trong giai đoạn 1 thành một ứng dụng và một CSDL thống nhất. Người nộp thuế thuộc địa bàn thành phố Hà Nội mới khi đăng ký thuế mới, đều được cấp mã số thuế có đầu là 01 và có mã tỉnh và mã cơ quan thuế là 101.

2. Đối với Cục Thuế các tỉnh, thành phố khi thực hiện việc đăng ký thuế cho NNT chuyển địa điểm tới địa bàn thành phố Hà Nội mới thực hiện các công việc như sau:

2.1. Giai đoạn 1 (từ 1/8/2008 đến 31/12/2008):

- Khi thực hiện đăng ký chuyển địa điểm cho NNT đến địa bàn hành chính thành phố Hà Nội mới, Bộ phận đăng ký thuế phải căn cứ vào địa chỉ cụ thể của NNT chuyển đến địa bàn thuộc tỉnh Hà Tây cũ hay thành phố Hà Nội cũ để chọn đúng mã địa bàn tương ứng trong ứng dụng. Nếu địa điểm chuyển đến thuộc tỉnh Hà Tây cũ, cán bộ ĐKT phải chọn mã tỉnh là Hà tây cũ (105) hay Hà Nội cũ (101) để ứng dụng TINTC tại Tổng cục xử lý chính xác thông tin chuyển địa điểm.

- Khi thực hiện kê khai các chi nhánh trong các bản kê đi kèm tờ khai đăng ký thuế, các chi nhánh này hoạt động ở TP Hà Nội mới thì căn cứ vào địa chỉ của chi nhánh, cán bộ ĐKT phải chọn đúng mã tỉnh là Hà Tây cũ (105) hay Hà Nội cũ (101).

- Tổng cục Thuế thực hiện việc chuyển đổi và đồng bộ dữ liệu đăng ký thuế liên quan đến địa bàn huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây thành huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội trong CSDL đăng ký thuế tại Tổng cục Thuế và 64 Cục thuế. Vì vậy, Cục Thuế các tỉnh, thành phố khi thực hiện đăng ký hoặc thay đổi thông tin của NNT, lưu ý chọn đúng danh mục huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (không chọn huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc).

2.2.Giai đoạn 2 (từ 1/1/2009 trở đi):

Cục thuế các tỉnh, thành phố khi thực hiện đăng ký chuyển địa điểm cho NNT đến địa bàn hành chính thành phố Hà Nội mới, cán bộ ĐKT phải chọn mã tỉnh là Hà Nội (101). Khi thực hiện kê khai các chi nhánh trong bản kê, các chi nhánh này hoạt động ở Hà Nội mới thì cán bộ ĐKT cũng phải chọn đúng mã tỉnh là Hà Nội (101).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Cục thuế phản ánh về Tổng cục (Cục Ứng dụng CNTT - Nhóm hỗ trợ ứng dụng địa phương) để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Tổng cục Hải quan (Cục CNTT);
- Cục THTK Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3090/TCT-CNTT về việc cập nhật thông tin của người nộp thuế trên địa bàn TP. Hà Nội mới do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.416
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185