Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3090/TCHQ-KTTT về hướng dẫn thủ tục hoàn thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3090/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3090/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn thủ tục hoàn thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố
- Công ty thuốc lá Thăng Long

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 225/TLTL - TCKT ngày 07/03/2007 của Công ty thuốc lá Thăng Long về việc hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu nguyên vận liệu; do các loại nguyên vật liệu này Công ty phải nhập khẩu từ nhiều nơi khác nhau, qua nhiều cửa khẩu khác nhau nên Công ty đã gặp khó khăn khi làm hồ sơ hoàn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề Công ty nêu, ngày 22/12/2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7331/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc thực hiện. Do đó yêu cầu Hải quan các Tỉnh, Thành phố nơi Công ty thuốc lá Thăng Long đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu thực hiện kiểm tra hồ sơ cụ thể của Doanh nghiệp, nếu đúng là trường hợp của Công ty trùng hợp với hướng dẫn tại công văn số 7331/TCHQ-GSQL thì thực hiện như đã hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố; Công ty thuốc lá Thăng Long biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website TCHQ;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3090/TCHQ-KTTT về hướng dẫn thủ tục hoàn thuế do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192