Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3089/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hợp đồng trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân xã, phường với Ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3089/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 3089/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hợp đồng trách nhiệm giữa UBND xã, phường với Ngân hàng

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuể tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 525/CT-TTHT ngày 17/07/2008 của Cục thuế tỉnh Bến Tre hỏi về chính sách thuế đối với hợp đồng trách nhiệm giữa UBND xã, phường với Ngân hàng, trong đó Ngân hàng sẽ trích tiền hoa hồng theo tỉ lệ (%) trên tổng số lãi thu được cho UBND xã, phường để chi cho cá nhân được UBND xã, phường giao nhiệm vụ thực hiện những công việc liên quan đến hoạt động dịch vụ Ngân hàng.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2320/TCT-CS ngày 18/06/2008 (văn bản đính kèm) hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương thực hiện về việc chính sách thuế đối với tiền hoa hồng dịch vụ mà các chi nhanh thành viên thuộc hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi trả cho tổ vay vốn. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bến Tre nghiên cứu nội dung công văn số 2320/TCT-CS nêu trên để hướng dẫn đơn vị theo nguyên tắc như công văn hướng dẫn.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3089/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hợp đồng trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân xã, phường với Ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.940
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180