Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3087/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo của Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát xuất khẩu ủy thác qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An

Số hiệu: 3087/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3087/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT  

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Tthành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4956/CT-Ttra1-Đ1 ngày 26/5/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo của Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát xuất khẩu ủy thác qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu" được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Căn cứ vào hướng dẫn trên và công văn số 0638TM/XNK ngày 1/7/2005 của Bộ Thương mại về việc xuất khẩu gạo sang Philippins thì:

1. Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát xuất khẩu ủy thác lô hàng gạo qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty TNHH Vĩnh Phát (cơ sở ủy thác xuất khẩu gạo) xuất hóa đơn cho Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An (là các đơn vị ký hợp đồng trực tiếp với nước ngoài) ghi thuế suất thuế GTGT 0% và giá tính thuế giá trị gia tăng được căn cứ theo hợp đồng ủy thác xuất khẩu giữa Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát và Tổng công ty Lương thực Miền Nam hoặc Công ty Lương thực Long An.

2. Để được khấu trừ/hoàn thuế GTGT cho lô hàng gạo xuất khẩu, Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát phải đáp ứng các Điều kiện theo quy định tại Điểm d.1 Mục II Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và thủ tục hồ sơ quy định tại Điểm 2 Mục II phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. Đối với các chứng từ là Tờ khai hải quan và Hợp đồng ngoại thương không được Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An cung cấp do Tờ khai hải quan và Hợp đồng ngoại thương được thực hiện ủy thác xuất khẩu cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo khác thì Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát cần có các thủ tục sau:

- Bảng kê về số lượng, giá trị cho từng lô gạo thực tế đã xuất khẩu theo từng tờ khai hải quan và hợp đồng ngoại thương có xác nhận của Tổng công ty Lương thực Miền Nam hoặc Công ty Lương thực Long An. Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, giá trị lô hàng gạo thực tế đã ủy thác xuất khẩu cho Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát;
- Tổng công ty Lương thực Miền Nam;
- Công ty Lương thực Long An;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3087/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo của Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát xuất khẩu ủy thác qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.772

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112