Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3081/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3081/TCT-DNK
V/v: Tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2652/CT-THDT ngày 24/4/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc xác định chi phí đối với trường hợp chuyển nhượng vốn khi xác định thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 15, Mục V, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Công ty cổ phần Trường Phúc có phát sinh thu nhập từ hoạt động góp vốn liên doanh, công ty phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất thuế là 28% đối với khoản thu nhập này.

Trường hợp Công ty cổ phần Trường Phúc hạch toán riêng các khoản chi phí hợp lý có liên quan đến hoạt động góp vốn liên doanh thì thu nhập chịu thuế được xác định căn cứ vào thu nhập từ hoạt động góp vốn liên doanh trừ đi các khoản chi phí hợp lý có liên quan đến hoạt động góp vốn liên doanh. Nếu không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động gốp vốn liên doanh được coi là thu nhập khác, được tính chung vào thu nhập của Công ty để tính thuế TNDN theo quy định. Không áp dụng tỷ lệ thu nhập chịu thuế quy định đối với hộ kinh doanh cá thể để xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3081/TCT-DNK ngày 22/08/2006 của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí đối với trường hợp chuyển nhượng vốn khi xác định thu nhập chịu thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!