Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 308 TCT/TVQT ngày 11/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm sử dụng hoá đơn

Số hiệu: 308TCT/TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 11/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 308 TCT/TVQT
V/v Xử lý vi phạm sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1120 CT/AC ngày 29/8/2003 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc xử lý vi phạm sử dụng hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Điều 5 Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hành ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Công ty thuỷ lợi Bình Định sử dụng hoá đơn kiêm phiếu xuất kho mẫu 02/BH-3L, ký hiệu EM/91B đã hết giá trị sử dung nhưng không thanh, quyết toán nộp lại cho cơ quan Thuế là vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng;

2/ Thời điểm Công ty thuỷ lợi Bình Định vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng là năm 1998, thời gian phát hiện là tháng 12 năm 2002. Theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 2/7/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì hành vi vi phạm hành chính nêu trên đã quá thời hiệu xử phạt hành chính, Cục Thuế không xử phạt hành chính đối với trường hợp này.

3/ Cục Thuế tỉnh Bình Định kiểm tra nếu Công ty thuỷ lợi Bình Định đã kê khai nộp thuế đối với hoạt động bán tài sản thanh lý trong năm 1998 thì Cục Thuế căn cứ vào biên bản kiểm tra, xác nhận doanh thu bán tài sản thanh lý đã kê khai nộp thuế để đơn vị mua tài sản có căn cứ hạch toán và trích khấu hao.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 308 TCT/TVQT ngày 11/02/2004 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm sử dụng hoá đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126