Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 308/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 308/TCT-TNCN
V/v: Xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 06/CT-TNCN ngày 05/01/2011 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau hỏi về cách xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7. 1.4, Mục II, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn :

“7. l.4. Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán: thu nhập để tính thuế của chứng khoán là giá trị chứng khoán tại thời điểm chuyển quyền sở hữu, cụ thể như sau:

a) Đối với chứng khoán đã niêm yết: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch chứng khoán tại ngày nhận thừa kế, quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó.

...”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với trường hợp được thừa kế, quà tặng là chứng khoán đã niêm yết thì giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) nếu chứng khoán đó niêm yết trên HOSE hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nếu chứng khoán đó niêm yết trên HNX.

Để biết giá tham chiếu của chứng khoán trên trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Cục Thuế tỉnh Cà Mau có thể tham khảo trên webside của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (www.ssc.gov.vn); Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội www.hnx.vn); Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (www.hsx.vn) và tại webside của các Công ty chứng khoán.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT (2b);
- Lưu: VT, TNCN (4b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 308/TCT-TNCN ngày 24/01/2011 xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.476

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!