Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3071/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xin miễn thuế

Số hiệu: 3071/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3071/TCT-PCCS
V/v: Giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Trung tâm môi trường phát triển cộng đồng
Địa chỉ: Số 2, Phố Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 13/CV-TTMT ngày 06/7/2006 của Trung tâm Môi trường Phát triển Cộng Đồng về việc xin miễn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1, Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Điểm 5.1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"5. Cơ sở kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập có được trong các trường hợp sau đây:

5.1- Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Trung tâm Môi trường Phát triển Cộng Đồng có ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học. Hợp đồng nghiên cứu khoa học được miễn thuế TNDN phải được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận theo hướng dẫn tại phụ lục số 7 kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

2, Về thuế giá trị gia tăng:

a, Tại Điểm 2 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

"2- Mức thuế suất 5% đối với hàng hóa, dịch vụ:

…2.16 Dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật cụ thể sau đây:

- Xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực nghiệm để nhằm tạo ra công nghệ mới và sản phẩm mới".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Trung tâm Môi trường Phát triển Cộng Đồng thực hiện những dịch vụ khoa học công nghệ chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất 5%.

b, Tại Điểm 17 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

"II- Đối tượng không chịu thuế GTGT:

…17- Điều tra cơ bản của nhà nước do ngân sách nhà nước cấp phát kinh phí để thực hiện (bao gồm Điều tra, thăm dò địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường; đo đạc, lập bản đồ)".

Theo đó, những đề tài nghiên cứu khoa học mà trung tâm nhận với Nhà nước được ngân sách nhà nước cấp kinh phí sự nghiệp để nghiên cứu thì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Những hợp đồng nghiên cứu khoa học mà Trung tâm ký với các tổ chức cá nhân khác phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3071/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xin miễn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213