Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3070 TCT/DNNN ngày 21/09/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định chi phí hợp lý

Số hiệu: 3070TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3070 TCT/DNNN
V/v xác định chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 658 CT/QLDN1 ngày 21/6/2004 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp khoản chi phí cho Hội đồng quản trị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về thời điểm quyết toán thuế từ năm 2001 đến năm 2003:

Theo quy định tại Điểm 3.10, Mục I phần thứ hai, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nhà nước tại Việt Nam thì: các khoản chi phí hợp lý trong năm tính thuế bao gồm: các khoản chi liên quan tới hoạt động của Hội đồng quản trị (ví dụ: chi phí cho các phiên họp của Hội đồng quản trị) của doanh nghiệp liên quan phù hợp với Điều lệ Liên doanh hoặc quyết nghị của Hội đồng quản trị.

2- Về thời điểm quyết toán thuế năm 2004:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục IV, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: không được tính vào chi phí hợp lý khoản tiền thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp Liên doanh hàng tháng có chi một khoản tiền cho các thành viên trong Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (các thành viên Hội đồng quản trị chỉ được triệu tập khi Hội đồng quản trị có cuộc họp và không hưởng lương của doanh nghiệp) thì khoản chi này không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3070 TCT/DNNN ngày 21/09/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định chi phí hợp lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208